POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.blokpark.pl (dalej „Serwis”).

Ochrona informacji dotyczących użytkowników naszego Serwisu jest dla Nas sprawą najwyższej wagi. W związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyś czuł się bezpiecznie powierzając Nam swoje dane osobowe w ramach Formularza Kontaktowego a także wyrażając ewentualną zgodę na przesyłanie Ci w przyszłości przez naszą Spółkę treści marketingowych dotyczących oferowanych przez nas produktów.

W trosce o Twoją prywatność i poczucie bezpieczeństwa opracowaliśmy niniejszą Politykę prywatności, w której wyjaśniamy zasady i zakres przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych, przysługujące Ci prawa i Nasze obowiązki jako administratora danych.

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz UE z 2016 r. L 119 s.1), (dalej RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Blok Park Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. E. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000936784, posiadająca NIP: 865-25-78-597, numer REGON: 520605947, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł, dalej określana jako Spółka lub Administrator.

Jakie dane osobowe będziemy przetwarzać?

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Numer telefonu,
 • Adres poczty elektronicznej,
 • Adres IP,
 • Miejsce zamieszkania z dookreśleniem wyłącznie województwa.

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać poprzez:

 • informacje wprowadzone przez Ciebie do Formularza Kontaktowego dostępnego w Serwisie. Podanie tych danych jest dobrowolne, niemniej niepodanie tych danych uniemożliwi nam udzielenie i przekazanie Ci odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość/ zapytanie;
 • informacje wprowadzone przez Ciebie w ramach zgody na przesyłanie Ci w przyszłości informacji handlowych na temat oferowanych przez Nas produktów. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne;
 • zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. ciasteczek);
 • zapisywanie logów na poziomie serwera www.

Cel przetwarzania danych osobowych:

 • dane przekazane Nam w ramach Formularza Kontaktowego będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub Twoją wiadomość. Kontakt w tym zakresie będzie odbywał się poprzez wiadomość e-mail.
 • dane przekazane Nam w ramach Twojej zgody na przesyłanie informacji handlowych będziemy przetwarzać w celu realizacji działań marketingowych dotyczących naszych usług/ produktów. Kontakt w tym zakresie również będzie odbywał się za pośrednictwem poczty e-mail.
 • dane zapisane w plikach cookies będziemy przetwarzać w celach statystycznych pozwalających określić w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego Serwisu oraz w celach marketingowych umożliwiając wyświetlanie Ci dostosowanych treści reklamowych w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • dane zapisane w tzw. logach serwera będziemy przetwarzać w celach technicznych.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowić będą:

 • w zakresie danych przekazanych Nam w ramach Formularza Kontaktowego – Twoja wyraźna zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust.1 lit. f RODO),
 • w zakresie działań marketingowych Spółki (przesyłanie informacji handlowej) – Twoja wyraźna zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. a RODO),
 • w zakresie danych zapisanych w plikach cookies – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust.1 lit. f RODO) to jest ulepszanie struktury naszego Serwisu, prezentacji informacji na temat naszych produktów a tym samym zwiększenia ich sprzedaży. • w zakresie danych zapisanych w logach serwera – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust.1 lit. f RODO), poprawa działania naszego Serwisu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

 • dane, które zostały nam przekazane w ramach Formularza Kontaktowego będziemy przechowywać przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie/ wiadomość przesłaną za pośrednictwem Formularza;
 • jeżeli otrzymaliśmy od Ciebie zgodę na przesyłanie materiałów reklamowych, będziemy wykorzystywać Twoje dane kontaktowe z bazy klientów w celu zaoferowania Ci możliwości skorzystania z oferty Spółki w zakresie sprzedaży naszych produktów do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w każdym przypadku przez okres nie dłuższy niż 2 lata;
 • w zakresie plików cookies będziemy je przechowywać do czasu ich wygaśnięcia lub do chwili ich usunięcia przez Ciebie z przeglądarki.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, które na Nasze zlecenie przetwarzają dane osobowe – tj. podmioty świadczące usługi prawne, IT, doradcze, podmioty wspierające, obsługujące Spółkę w ramach platformy startowej Unicorn Hub – Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020, a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (sądy, organy państwowe). Twoje osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Informujemy, iż nie korzystamy z systemów/ programów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania, aczkolwiek samo przetwarzanie Twoich danych osobowych może odbywać się w sposób częściowo zautomatyzowany.

W zakresie i na zasadach określonych w RODO w odniesieniu do Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

 • dostępu do danych – art. 15 RODO,
 • sprostowania danych – art. 16 RODO,
 • usunięcia danych – art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO,
 • przeniesienia danych – art. 20 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 RODO. Informujemy, że w Spółce nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, niemniej w sprawach z zakresu danych osobowych można kontraktować się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@blokpark.pl lub w formie pisemnej na adres: BLOK PARK Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, adres: ul. E. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Spółkę Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

PLIKI COOKIES

 • Informujemy, że nasz Serwis wykorzystuje pliki cookies.
 • Plik cookie to niewielki plik tekstowy przesyłany przez serwer strony sieci Web (dalej www) i zapisywany w pamięci urządzenia użytkownika. Plik ten powiadamia serwer strony www, że dana osoba po raz kolejny odwiedza stronę internetową.
 • Aby użytkownik mógł w pełni wykorzystać zawartość i spersonalizowane funkcje strony internetowej jego urządzenie, którym może być: komputer, tablet lub telefon komórkowy musi akceptować pliki cookies (często jest to ustawienie domyślne), ponieważ niektóre funkcje strony możemy udostępniać tylko przy wykorzystaniu tych plików.
 • Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki cookie umożliwiają i usprawniają działanie strony internetowej, upraszczają korzystanie ze strony internetowej, pozwalają monitorować, analizować oraz ulepszać działanie i efektywność strony internetowej a także umożliwiają kierowanie reklam do użytkowników strony internetowej.
 • Stosowane przez Nas pliki cookies nie wyrządzają żadnych szkód i nie powodują zmian w urządzeniu użytkownika oraz w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Pliki cookies nie zawierają nazwisk czy adresów użytkowników.
 • Umieszczamy pliki cookies w pamięci urządzenia użytkownika stosownie do dokonanych przez użytkownika ustawień oprogramowania przeglądarki, zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika urządzeniu lub dokonanego wyboru w okienku wyświetlanym na stronach internetowych serwisu. Użytkownik może zezwolić na korzystanie z plików cookies, ograniczyć możliwość używania plików cookies, zablokować je bądź usunąć.
 • Umożliwiamy także umieszczanie plików cookies podmiotom zewnętrznym. Zasady korzystania przez podmioty zewnętrzne z plików cookies zostały zawarte w polityce prywatności tych podmiotów.
 • Pliki cookies wykorzystywane są przez sieci reklamowe (w szczególności sieć Google) do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub o czasie pozostawania na danej stronie. Użytkownik może przeglądać i edytować informacje o swoich preferencjach, wynikające z plików cookies i gromadzone przez sieć reklamową Google, za pomocą narzędzia dostępnego na stronie https://www.google.com/ads/preferences/.
 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie cofnąć wcześniejszą zgodę lub wyrazić swój sprzeciw wobec stosowania plików cookies na jego urządzeniu. W tym celu za pośrednictwem przeglądarki internetowej należy całkowicie usunąć pliki cookies, które zostały dotychczas zapisane w urządzeniu użytkownika . Użytkownik może także zmienić ustawienia dotyczące przechowywania plików cookies za pomocą przeglądarki internetowej.
 • Niektóre pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub pozwalają wygodniej z niej korzystać. Usunięcie lub wyłączenie takich plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji na stronie lub znacząco obniżyć jakość korzystania ze strony.
 • Tzw. pliki cookies sesyjne są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tj. po jej zamknięciu. inne pliki cookies (trwałe cookies) są zachowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę Serwisu.
 • Zarządzanie plikami Cookies.
  Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

LOGI SERWERA

Niezależnie od plików cookies, Serwis przy każdej wizycie użytkownika automatycznie zapisuje na swoim serwerze informacje, przekazywane przez przeglądarki internetowe. Informacje te zapisywane są w postaci logów serwera i zawierają adres IP użytkownika, informację o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik, adres URL strony www poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, przesłaną ilość danych, datę i czas dostępu.

Logi mają charakter zbiorczy i zarazem anonimowy – nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkowników.

Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze a następnie wykorzystywane w celu zarządzania serwerem, diagnozowania problemów związanych z pracą serwera a także generowania statystyk potrzebnych do prawidłowego i efektywnego administrowania Serwisem.